Wim Pécasse

voorzitter

Martin Simons
Bertien Mayntz

secretaris-penningmeester

Marion van Duren
Margriet van Leusen

vicevoorzitter

Jo Linders